Fundació Joia

Entitat veïnal
https://www.fundaciojoia.org/ca/
l.ramos@fundaciojoia.org

Els podeu trobar els dimecres
de 16 a 17,30h a la Lleialtat!

Fundació Joia és una entitat que ofereix serveis d’inserció social i laboral per motivar, definir i donar a conèixer les capacitats de les persones amb trastorns de salut mental a través dels seus 10 serveis, ubicats a cinc districtes de Barcelona.