Centre Rimasun

Entitat cultural
amarujr@hotmail.com

Els podeu trobar els dissabtes
de 16 a 18h a la Lleialtat!

Associació pel foment de la cultura peruana, l’ensenyament i difusió del Quechua.