Avismón-Catalunya

Organització de voluntariat
http://www.avismon.org/
info@avismon.org
93 332 58 58

Avismón-Catalunya és una fundació sense ànim de lucre que promou el voluntariat social per pal·liar la solitud de les persones grans i el risc d’exclusió social, promoure el benestar de la gent gran i impulsar el voluntariat com agent transformador.